Brändäyksen vinkit pienyritykselle

Brändäys ei ole pelkästään suurten yritysten etuoikeus. Päinvastoin, se on olennainen osa pienyrityksen menestystä. Nettisivujen ja somen ulkoasu on usein ensimmäinen kosketuspinta asiakkaisiin, ja niiden avulla luodaan ensivaikutelma yrityksestä. Tässä artikkelissa jaan muutaman vinkin, jotka auttavat pienyrityksiä parantamaan brändäystään nettisivujen ja somekuvien ulkoasun kautta.

1. Yhdenmukainen visuaalinen ilme

Varmista, että nettisivujen ulkoasu ja värimaailma ovat yhtenäisiä brändisi graafisen ilmeen kanssa. Tämä auttaa luomaan tunnistettavan ja ammattimaisen ilmeen. Variaatiota somesisällössä voi toki olla, mutta kohtuullisissa rajoissa. Yhdenmukaisuus tuo luottamusta yrityksellesi. 

Käytä myös laadukkaita kuvia ja grafiikkaa, jotka sopivat brändisi tyyliin. Visuaalinen hienosäätö auttaa luomaan houkuttelevan ja ammattimaisen ulkoasun. Kuvapankkikuvia käytettäessä tulee arvioida huolellisesti, ovatko ne riittävän autenttisia.

 • Yhteinen värimaailma kaikissa materiaaleissa
 • Fontteina vain yrityksellesi valitut fontit
 • Samanhenkiset fiiliskuvat materiaaleissa

 

2. Selkeä ja intuitiivinen navigointi

Navigointi nettisivuilla tulisi olla selkeä ja intuitiivinen. Somessa se ei ole aina mahdollista, joten nettisivujen johdonmukaisella sisältöjärjestyksellä varmistetaan että asiakas löytää tarvitsemansa tiedon helposti ja nopeasti. Nettisivuilla ylävalikon lisäksi asiakasta voi johdatella myös selkeillä ostopoluilla sisällön lomassa.

 

3. Responsiivinen suunnittelu 

Nykypäivänä kävijät käyttävät erilaisia laitteita selaillakseen nettisivuja. Varmista, että sivustosi toimii moitteettomasti niin puhelimilla, tableteilla kuin tietokoneillakin. Responsiivinen suunnittelu on avain siihen, että tarjoat positiivisen käyttökokemuksen kaikille kävijöille.

 • Kuvaformaatti kohdennettuna käytettävään alustaan
 • Mobiilin pystyversio, vs. Tietokoneen vaakaversio
 

4. Persoonallinen, arvoihin sopiva äänensävy ja ilme

Brändäys kätkee sisäänsä yrityksen arvot, mission ja brändi-identiteetin. Arvot toimivat yrityksen perustana ja ohjaavat sen toimintaa. Ne määrittelevät, mitkä asiat ovat yritykselle tärkeitä ja millainen toiminta on hyväksyttävää. Brändin missio taas kertoo yrityksen tarkoituksesta ja siitä, mitä se pyrkii saavuttamaan asiakkaidensa ja yhteiskunnan hyväksi. Näiden elementtien pohjalta rakennetaan brändi-identiteetti, joka on yrityksen persoonallisuuden ilmentymä.

Persoonallinen sävy brändäyksessä viestii yrityksen luonteesta, ja se muodostuu sen arvojen, mission ja brändi-identiteetin pohjalta. Tärkeintä on, että sävy on linjassa yrityksen arvojen ja mission kanssa ja että se resonoi kohdeyleisön kanssa.

Jos yritys painottaa arvoissaan esimerkiksi pienyritysten tukemista ja paikallista yhteisöllisyyttä, niiden tulisi myös korostua yrityksen viestinnässä. Samalla viestinnän tulisi tukea yrityksen mission toteuttamista ja edistää sen brändi-identiteetin vahvistumista.

Koko paletti luo uskottavuutta ja auttaa rakentamaan vahvaa brändiä, joka resonoi asiakkaiden kanssa ja tuo kestäviä suhteita. Pienyrityksen päättäjän tulisi harkita huolellisesti, millainen sävy parhaiten edustaa yrityksen persoonallisuutta ja arvoja, sekä varmistaa, että se heijastuu kaikessa viestinnässä ja markkinoinnissa.

 

5. Asiakaspalautteen hyödyntäminen 

Kerää palautetta nettisivujen ulkoasusta ja käytettävyydestä. Hyödynnä saamasi palautteet parantaaksesi sivustosi brändäystä ja käyttökokemusta.

 • Kyselylomakkeet ja asiakaspalautteet
 • Sosiaalisen median seuranta
 • Anonyymi palaute tuo herkemmin tuloksia

Brändin muistilista:

Brändi-identiteetti

 • Persoonallisuus
 • Arvot
 • Missio

Online-läsnäolo

 • Some
 • Nettisivut
 • Vuorovaikutus

Brändi-strategia

 • Visuaalinen identiteetti
 • Viestintä
 • Tyyliohjeistus

Tarkkailu

 • Google Analytics
 • Some-sitoutuminen
 • Kehittäminen

Brändi-ilme on yrityksen ensivaikutelma,
jonka voi luoda käyttäjälleen vain kerran. 

Ota rohkeasti yhteyttä,
keskustellaan lisää siitä, miten voimme yhdessä viedä tunnettavuuttasi uudelle tasolle.